Георги Караславов
Орлов камък

(Родопска легенда за юноши)

Георги Караславов написа „Орлов камък“, родопска легенда за юноши, през годините, когато обикновените хора също като родопчаните на легендарния Орфей излизаха вече по планините и с песни за свободата, и с юнашко мъжество побеждаваха заблудените и зли защитници на престъпния владетел.

Орфей в приказките на Георги Караславов е не само певец на вярна обич, той е и певец на родна Тракия и на Родопа, очаровали душата на писателя още в младините му и отхранили в нея като нейно свято притежание верността, обичта, другарството… В никое свое произведение Георги Караславов не е възвисявал така мисълта си за поезията, за ролята на чистата, вдъхновената само от обич и възхита пред красотата песен на човека и най-много за красотата вътре в душата на певеца, рицар на другарството, на верността.

„Орлов камък“ е най-високият връх, до който се издига с човешкия и естетическия си идеал Георги Караславов. На много висока канара той издига и идеята за борческото призвание, за смелостта и безкористната жертвеготовност на поета. Жертвеготовност и смелост в името на народа.


Издание:

Георги Караславов. Орлов камък

ИК „Народна младеж“, София, 1967

Българска. Четвърто издание

Редактор: Иванка Филипова

Обложка: Тончо Тончев

Илюстрации: Никола Мирчев

Художествен редактор: Иван Стоилов

Технически редактор: Лазар Христов

Коректор: Маргарита Маркова