Един рядко добре композиран, без излишества, геометрично построен роман. Роман в добрата френска традиция, в който интригуващата детективска струя е разрешена на психологическа основа.

Какво остава от живота на човека? Снимка в дъното на овехтяла кутия, поизтрито име в справочник, телефонен номер в указателя. Един човек без минало търси себе си.

Това е сюжетът на последния роман на младия френски писател Патрик Модиано, получил наградата „Гонкур“ за 1978 г. и предизвикал заслужен интерес в литературните среди.


Информация

Издание:

Патрик Модиано. Улица „Тъмните магазинчета“

Френска, първо издание

Издателство „Хр. Г. Данов“, Пловдив, 1980

Редактор: Екатерина Делена

Оформление: Кънчо Кънев

Художник: Николай Марков

Художник-редактор: Веселин Христов

Технически редактор: Найден Русинов

Коректори: Донка Симеонова, Трифон Алексиев

 

Литературна група IV

Patrick Modiano

Rue des Boutiques obscures

© Éditions Gallimard, 1978

Дадена за набор на 19.XII.1979 г.

Готова от печат на 30.IV.1980 г.

Издателски №1555

Формат 60/90/16

Издателски коли 9

У.И.К. 7,82

Печатни коли 9

 

Цена 0,99 лева

 

Издателство „Хр. Г. Данов“ — Пловдив

Основано през 1855 година

Печатница „Димитър Благоев“ — Пловдив

07 — 9536622211/5714-29-80

История

  1. — Добавяне

Библиоман