5 Скарлатина
Scharlach,

5 Гувернантката
Die Governante,

5,3 Огнена тайна
Brennendes Geheimnis,

0 Неочаквана среща с един занаят
Unvermutete Bekanntschaft mit einem Handwerk,

5 Приказка в здрача
Geschichte in der Dämmerung,

5,9 Писмо на една непозната
Brief einer Unbekannten,

5 Страх
Angst,

5 Разруха на едно сърце
Untergang eines Herzens,

5 Амок
Amok,

0 Невидимата сбирка
Die unsichtbare Sammlung,

0 Случка край Женевското езеро
Der Flüchtling. Episode vom Genfer See,

0 Фантастична нощ
Phantastiche Nacht,

0 Смут в чувствата
Verwirrung der Gefühle,


Издание:

Стефан Цвайг. Избрани творби. Том I

Немска. Първо и второ издание

Рецензент: Атанас Натев

Съставител: Богдан Мирчев

Редактори: Любомир Илиев, София Тоцева

Художник: Филип Малеев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Ставри Захариев

Коректори: Евгения Джамбазова, Лили Александрова

 

Дадена за набор януари 1987 г.

Подписана за печат май 1987 г.

Излязла от печат май. 1987 г.

Формат 84×106/32 Печатни коли 38.

Издателски коли 31,92. УИК 33,20

ДИ „Народна култура“ — София

ДП „Димитър Благоев“ — София