„Макар за края им да чухте само,

узнахте в Антиох и дъщеря му

последствията на сластта какви са;

в Перикъл, във Марина и в Такса

видяхте как накрая добротата

надвива над камшика на Съдбата…“

Гауер („Перикъл“, V д., III сц.)

                        „Острието

на клеветата реже по-добре

от всеки меч, езичето и жили

по-сигурно от всички смъртоносни

змии на Нил…“

Пизанио („Цимбелин“, III д., IV сц.)

„… и има не един и тука, който,

когато казвам туй, държи жена си

за лакътя и хич не подозира,

че в негово отсъствие съседът

е посещавал рибника му…“

Леонт („Зимна приказка“, I д., II сц.)

        „… Направени сме всички

от сънища и сън отвред обгръща

тоз малък наш живот…“

Просперо („Бурята“, IV д., I сц.)

„Ни мраморът, ни твърдият гранит

на гробниците знатни ще успеят,

макар така внушителни на вид,

могъщия ми стих да надживеят.“

(55 сонет, ред I-IV)

0 Перикъл
Pericles, Prince of Tyre,

0 Цимбелин
Cymbeline,

5 Зимна приказка
The Winter’s Tale,

5,1 Бурята
The Tempest,

5,7 Сонети
Sonnets,


Издание:

Уилям Шекспир. Том 8. Романси и сонети

Събрани съчинения в осем тома

Издателство „Захарий Стоянов“, София, 2000

Редактор на изданието: Бояна Петрова

Редактор на издателството: Иван Гранитски

Коректор: Евгения Владинова

Художник: Петър Добрев

ISBN 954–739–074–0