5,6 Човекът-амфибия
Человек-амфибия,

Изобретенията на професор Вагнер

5 Човекът, който не спи
Человек, который не спит,

5 Амба
Амба,

5,2 Хойти-Тойти
Хойти-Тойти,

5,4 Вечният хляб
Вечный хлеб,

5,7 Златната планина
Золотая гора,


Издание:

Александър Беляев. Избрани произведения. Том 1

Издателство „Отечество“, София, 1988

 

Съставител Елена Коларова

Рецензент Светлозар Игов

Редактор Елена Захариева

Художник Илия Гошев

Художествен редактор Васил Миовски

Технически редактор Иван Андреев

Коректор Невена Николова

 

Националност руска. Първо издание.

Дадена за набор м. март.

Подписана за печат м. юни 1988 г.

Излязла от печат м. юли 1988 г.

Формат 16/60/100. Печатни коли 23.

Издателски коли 25.55. Условно издателски коли 24,47.

Държавно издателство „Отечество“, София, пл. „Славейков“ 1

Държавна печатница „Димитър Найденов“ — гр. В. Търново