Неделчо Неделчев
Викинги и скрелинги в Америка (Откритията на викингите и контактите между европейската и индианските култури през XI–XV век)

1999 г. — едно хилядолетие от първото изследване на Америка.

…Интересно и съдържателно изследване с несъмнена познавателна стойност. Авторът е съумял да възстанови основните тенденции в развоя на двата континента в навечерието на Колумбовото откритие, като реконструкцията на социалните процеси и явления е извършена в съответствие с методите на съвременната историческа наука.

Трудът се чете с интерес не само защото е написан увлекателно, но и поради научните си качества на самостоятелно оригинално творение.

проф. д-р Йордан Николов

„В едно предание на манданите се говорило, че герой от племето бил белият човек, който пристигнал в тяхната страна с кану. През тези времена, когато още нито един чужденец, бил той преселник или мисионер, не бил намерил пътя към тях, манданите разказвали за добрия спасител, за непорочното зачатие, за мъките и смъртта от вражеска ръка. Те знаели една история за Христос, която очевидно била преразказ на бибилейската притча за чудесното (приказното) нахранване на 5000 човека, вярвали в дявола, разказвали за греха на прародителката на човешкия род, за потопа, за спасилия се ковчег и за изпратения от него гълъб, който донесъл клонка от върба и т.н.“


Информация

Издание:

Неделчо Неделчев. Викинги и скрелинги в Америка

Българска, първо издание

Редактор: Диана Вацова

Оформление: Нейко Генчев

Рецензент: проф. д-р Йордан Николов

ИК „Фабер“, 1999 г.

Предпечатна подготовка: Фабер — В. Търново

ISBN: 954–9541–40–1

История

  1. — Добавяне