Пиер Данинос
Дневникът на майор Томсън

(Откриване на Франция и на французите)

„Дневникът ма майор Томсън“ е една от най-популярните книги на съвременния френски писател Пиер Данинос. Авторът се представя като преводач на „дневника“ на британския майор Томсън и много остроумно и задълбочено съпоставя френския начин на живот на английския и французите — на англичаните.

Под привидно шегобийния и безобиден тон се крият много неприятни и за двата народа истини. Сатирата на автора е насочена предимно към англичаните. Като уж сравнява двата съвсем противоположни според него народа, той подчертава недъзите на „Британското общежитие“, изградено с насилие и терор, и на английските джентълмени, които водят ограничен и празен живот и които се интересуват само от крикет и от колонии.

Данинос насочва жилото на сатирата си към малобройната френска „интелигенция“, която се увлича от сюрреализма и декадентството — духовната болест на Запада.

От книгата лъха чисто френско остроумие и топла обич към здравомислещата, свободолюбива Франция. Франция на обикновените хора, които тачат принципите на 89 г. и Декларацията за правата на човека.

0 Предговор

5,6 Дневникът на майор Томсън
Les Carnets du Major W. Marmaduke Thompson,
Забранено


Издание

Пиер Данинос. Дневникът на майор Томсън

Редактор: Пенка Ташева-Пройкова

Художник илюстрации: Валтер Гьоц

Художник корица: Александър Поплилов

Худ. редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Димитър Захариев

Коректори: Надежда Добрева, Анастасия Златанова

Дадена за печат на 3.X.1959 г. Печатни коли 10,5

Авторски коли 9–10. Формат 84×108/32. Тираж: 15080.

Поръчка №61 (86I). Поръчка на печатницата №719.

ЛГ IV. Безплатна премия

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

Народна култура, София, ул. Гр. Игнатиев 2-а

 

Pierre Daninos. Les Carnets du Major W. Marmaduke Thompson

Sept cent soixantième mille

Hachette, 1954