6 Автобиография
Mark Twain’s Autobiography,

0 Откраднатият бял слон
The Stolen White Elephant,

0 Човекът, който поквари Хадлибърг
The Man That Corrupted Hadleyburg,

0 Чудноватата случка
A Curious Experience,

0 Разказите за великодушни постъпки
About Magnanimous-Incident Literature,

6 Посещението на капитан Стормфийлд в рая
Extract from Captain Stormfield’s Visit to Heaven,

6 Дневникът на Ева
Eve’s Diary,

0 Разказът на калифорниеца
The Californian’s Tale,


Издание:

Марк Твен. Избрани творби в два тома. Том 2

ИК „Отечество“, София, 1990

Редактор: Майа Методиева — Драгнева

Художник: Стоимен Стоилов

Художествено оформление: Иван Кенаров

Художествен редактор: Васил Миовски

Технически редактор: Спас Спасов

Коректор: Цветелина Нецова