Издание:

Ромен Ролан. Жан-Кристоф, Т. I

Френска, Първо издание

Литературна група IV

 

Редактор: Пенка Пройкова

Художник: Иван Кьосев

Рисунки: Франс Мазарел

Художник-редактор: Ясен Василев

Техн. редактор: Радка Пеловска

Коректор: Людмила Стефанова, Евгения Кръстанова

Дадена за набор 17.II.1977 г.

Подписана за печат юни 1977 г.

Излязла от печат септември 1977 г.

Формат 84х108/32 Печатни коли 38,5

Издателски коли 32,34 Цена 2,70 лв.

ДИ „Народна култура“ — София, ул. „Г. Генов“ 4

ДПК „Димитър Благоев“ — София, ул. „Ракитин“ 2