Издание:

Волфганг Холбайн. Най-добрата жена от космическите сили

Немска. Първо издание

ИК „Калпазанов“, Габрово, 1994

Редактор: Мая Арсенова

Коректор: Грета Райкова

ISBN: 954-17-0042-Х