В „Морал“ Доленга-Мостович продължава повествованието за знаменития хирург професор Вилчур. Още заглавието подсказва основната тема на романа: човещината, отзивчивостта, разбирането на хорската мъка и радост. Авторът ни води към истината, че не бива да очакваме непременно благодарност, награда за сторено добро, а просто да се стремим да живеем и да работим честно и всеотдайно.

„Морал“, макар и писан, през 1939 г., е със силно съвременно звучене.

5,5 Морал
Profesor Vilczur,


Издание:

Тадеуш Доленга-Мостович. Морал

Роман

Рецензент: Венцеслав Караиванов

Преведе от полски: Малина Иванова

Редактор: Слава Николова-Герджикова

Художник: Олга Паскалева

Художник-редактор: Зоя Ботева

Технически редактор: Васил Стойнов

Коректори: Лили Парева, Елена Нягулова

Код 29/95364/5544/48/89

Полска. Първо издание. Издателски №22/1989

Дадена за набор на 14 септември 1989 г.

Подписана за печат на 20 ноември 1989 г.

Излязла от печат м. декември 1989 г. Формат 60×84/16.

Издателски коли 20,52. Печатни коли 22,00.

УИК 19,07. Цена 3,54 лева

Издателство с печатница на БЗНС

1592 София, улица „Илия Бешков“ №2

Поръчка №10 204/1989 г.

Ч–3

© Малина Иванова, преводач

c/o Jusautor, Sofia, 1989

 

Tadeusz Dołęga-Mostowicz. Profesor Wilczur

Wydawnictwo Łódzkie, Łódz 1985