Англия, началото на XIX век.

Откакто лейди Джулиана е била изоставена буквално пред олтара, тя ненавижда всички мъже. Но когато внезапно един опасен разбойник я отвлича, тя се озовава в нова ситуация. Този мъж е не само красив, но и благороден — истински съвършен герой. И скоро между двамата започват да прехвърчат искри…

4,8 Съвършен герой
A Perfect Hero,


Издание:

Саманта Джеймс. Съвършен герой

ИК „Ирис“, София, 2009

Американска. Първо издание

Редактор: Правда Панова

Коректор: Виолета Иванова

ISBN: 978-954-455-055-9