„Цялото кралско войнство“, написан през 1946 година, с право се смята за един от най-хубавите романи на Р. П. Уорън. В тъканта на разказа за триумфалното въздигане и сгромолясване на един политик с безпощадна правдивост са претеглени понятията за морал, вина, омраза и любов в атмосферата на американската действителност.


Информация

Издание:

Робърт Пен Уорън. Цялото кралско войнство

Американска, трето издание

 

Рецензент: Христо Кънев

Литературна група — художествена литература

Преводач: Тодор Вълчев

Редактор: Жени Божилова

Художник: Огнян Фунев

Художник-редактор: Ясен Васев

Технически редактор: Божидар Петров

Коректори: Евдокия Попова, Людмила Стефанова

 

Дадена за набор: януари 1982 г.

Подписана за печат: март 1982 г.

Излязла от печат: април 1982 г.

Формат: 84х108/32

Печатни коли: 34,50

Издателски коли: 28,98

ДИ „Народна култура“ — София, 1982 г.

ДП „Димитър Благоев“

История

  1. — Добавяне

Библиоман