5 Нощта на кръстопътя
La Nuit du Carrefour,

5 Мегре пътува
Maigret voyage,

5 Търпението на Мегре
La Patience de Maigret,

Послеслов

„В много отношения Жорж Сименон прилича на великите писатели от XIX век повече, отколкото който и да било от живеещите днес. Не искам да кажа, че е старомоден и че подражава някому. Напротив, той е необичайно оригинален и на малцина е задължен за нещо. Притежава същата свобода и творчески размах като своя велик предшественик Балзак. За него са характерни поразителният дар да предава атмосферата и усещането за място. Но което е още по-важно, той познава удивително широк кръг от хора, много по-голям, отколкото който и да било от писателите на XX век, за които мога да си спомня.“ (Чарлс П. Сноу)

Жорж Сименон е създал 214 романа (от които осемдесет с комисар Мегре в „главната роля“, останалите са социалнопсихологически или „трудни“, както ги нарича авторът), стотици новели и разкази с най-различно съдържание. Героите на Сименон живеят във Франция и Белгия, на островите в Тихия океан и в Латинска Америка, в САЩ и Екваториална Африка. Самият факт, че за четиридесет години активно творчество писателят е разработил неколкостотин сюжета, прави чест на наистина безграничното му въображение. При това Сименон цял живот е бил подбуждан от стремежа да разбере човека, да проникне във вътрешния му свят.


Издание:

Жорж Сименон. Нощта на кръстопътя. Мегре пътува. Търпението на Мегре

Библиотека „Лъч — Избрано“

 

Редактор: Анна Сталева

Художествено оформление: Иван Марков

Рисунка на корица: Фико Фиков

Художествен редактор: Момчил Колчев

Технически редактор: Гинка Чикова

Коректор: Янка Събева

 

Френска. Първо и второ издание.

Дадена за набор м. март 1988 година.

Подписана за печат м. август 1988 година.

Излязла от печат м. септември 1988 година.

Поръчка №50. Формат 1/16 60/90.

Печатни коли 17,5.

Издателски коли 17,50. УИК 20,17.

Цена 2,90 лева.

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

ДП „Георги Димитров“ — София