Издание:

Едгар Уолъс. Тайнствения убиец

Английска. Второ издание

Издателство „Влъчков, Синьобърдски, Вълков“, София, 1993