В своя нашумял роман „Крамър срещу Крамър“ Ейвъри Кормън разказва за началото и края на една обикновена семейна драма — обикновена за всички освен за действуващите лица в нея. Авторът изтъква, че при недостиг на взаимна любов в едно семейство основният критерий за индивидуалните човешки качества е чувството за дълг и отговорност. Произведението свидетелствува за дълбоката трагика на индивида в условията на буржоазното общество.


Информация

Издание:

Ейвъри Кормън. Крамър срещу Крамър

Американска. Първо издание

 

Рецензент: Владимир Трендафилов

Редактор: Людмила Колечкова

Художник: Ясен Васев

Художник-редактор: Стефан Десподов

Технически редактор: Олга Стоянова

Коректор: Евгения Кръстанова

 

Дадена за набор ноември 1982 г.

Подписана за печат януари 1983 г.

Излязла от печат февруари 1983 г.

Формат 70×90/32

Печатни коли 19,75.

Издателски коли 11,53. УИК 11,53

Цена 1,32 лв.

ДИ „Народна култура“ — София, ул. „Г. Генов“ 4

ДП „Георги Димитров“ — Ямбол

История

  1. — Добавяне

Библиоман