Издание:

Чарлз Сийлсфилд. Капитанът

 

Преводач: Веселин Радков

Редактор: Гергана Калчева-Донева

Художник: Антоанета Радоева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Добринка Маринкова

Коректор: Денка Мутафчиева

Немска I издание

 

Charles Sealsfield

DER KAPITÄN VERLAG NEUES LEBEN BERLIN, 1976

 

Дадена за набор на 29.I.1981 г.

Подписана за печат на 25.III.1981 г.

Излязла от печат м. септември 1981 г.

Изд. №1436 Формат 60×90/16 Цена 0,35 лв.

Печ. коли 4,50 Изд, коли 4.50 УИК 3,55

ЕКП 9537625232 6126-19-81 08

 

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна, 1981

ПК „Димитър Благоев“ — София