Капитан Рейли Емили Антеро произхожда от уважавано търговско семейство, сред чиито членове са един отдавна мъртъв магьосник и един знаменит пътешественик — брат й Амалрик. Последният е съвсем жив и продължава да разказва невероятните истории за пътешествието си до легендарното Далечно царство. Да си Антеро не е лесно, защото всички очакват от теб чудеса…

Но Рейли не дава пукната пара за магията и магьосниците, още по-малко за пътешествията, особено по море. Тя е войник и командир на елитната Маранонска гвардия, съставена изцяло от жени. Гвардията е свикнала да печели битки, но не и срещу завистливи мъже, които коват интриги, за да отстранят жените воини от пътя си. Рейли се оказва натоварена с командването на самоубийствена мисия — морско пътешествие по следите на зъл и могъщ магьосник, последния властелин на Ликантия, който е избягал с тайната на зловещо заклинание, което може да унищожи цивилизацията.

И така Рейли Антеро и нейните гвардейки потеглят на морско приключение с неизвестен край. Предстои им отчаяна гонитба във водите на великото Западно море, отвъд варварското пристанище Джейпур, отвъд Тигровия залив и дори отвъд Лимонения бряг, чак до огнените рифове, които бележат края на света… и отвъд тях, в места, за които не се споменава дори в легендите.

За авторите

Съавтори от отдавна и приятели от трийсет години преди това, Крис Бънч и Алън Кол пренасят в „Битката за Ориса“ отдавнашната си пристрастеност към далечни земи и култури. Бънч и до днес пази младежките си спомени за снежни леопарди, за камбанките на азиатски храмове и за построената преди хиляда години гробница на една корейска принцеса, а Кол още разказва как за пръв път гледал „Бурята“, още дете, седнал на древна стена в Кипър — острова, който е имал предвид Шекспир, когато е писал пиесата. Пътуванията на двамата приятели са ги водили от мъгливите, огласяни от чайки островчета по крайбрежието на Ирландия до ледената пустош на Антарктика. Когато не пътуват, Кол и Бънч живеят в Чинук и Оушън Парк, Вашингтон, с най-верните си поддръжници — Карън и Катрин.

5,2 Битката за Ориса
The Warrior’s Tale,

Издание:

Алън Кол, Крис Бънч. Битката за Ориса

Американска, първо издание

 

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: „Megachrom“

Компютърна обработка: ИК „БАРД“ ООД, Десислава Господинова

ISBN 978–954–585–965–6

 

© 1994 by Allan Cole and Christopher Bunch

© Милена Илиева, превод, 2008

© „Megachrom“ — Петър Христов оформление на корица, 2008

© ИК „БАРД“ ООД, 2008

 

Формат 60/90/16

Печатни коли 39

 

Allan Cole & Chris Bunch

The Warrior’s Tale