Севериън се изправя за последен път пред ужасния Самодържец и сблъсъкът довежда до сбъдването на древно предсказание, което завинаги ще промени света, известен като Ърт.

„Надминава въображението! Шедьовър на фантастиката, сравним само с Толкин!“

Пъблишърс Уикли

3,3 Цитаделата на аутарха
The Citadel of the Autarch,


Издание:

Джийн Улф. Цитаделата на аутарха

Американска. Първо издание

ИК „Бард“, София, 2002

Редактор: Иван Тотоманов

Коректор: Лилия Вълкова

ISBN: 954-585-371-9