Съдържание

Откраднатият влак 5

fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Антон Антонов — Тонич. Откраднатият влак, 1981

Редактор: Благовеста Касабова

Художник: Вихра Стоева

Художествен редактор: Димитър Чаушов

Технически редактор: Катя Бижева

Коректор: Диана Петкова

Издателство „Народна младеж“ — Издателство на ЦК на ДКМС

ДП „Дим. Найденов“ — Велико Търново

История

  1. — Добавяне

Библиоман