Сборникът „Звездни дневници“ излиза като отделна книга през 1957 г., макар пет разказа да се появяват малко по-рано в сборника „Сезам“. Тогавашният им състав е по-различен от настоящия сборник, издаден през 1976 г., който използуваме за превод. Лем непрекъснато изоставя старите и добавя нови „пътешествия“: работата му над „Звездни дневници“ обхваща почти 20-годишен период. Ийон Тихи е своеобразен хибрид между барон Мюнхаузен и Волтеровия Кандид: пътешествията му са гротескно-философска „космическа мюнхаузениада“. Лем обича пародията и гротеската, обича да съчетава фейлетонната подигравка с философска есеистика. В това отношение „Звездни дневници“ е негово върхово постижение.

От издателите

ПНС ОИОСПТТТ[1] ми възложи да представя пред галактичното общество фактите, които оформиха настоящето издание на СИТ[2], неофициално наричани „Звездни дневници“, което правя с настоящата бележка.

Първостепенен жизнен стремеж на Ийон Тихи като автор на СИТ е стремежът към абсолютна истина. В последно време той изпитваше съмнения дали е истина и онова, което беше сънувал по темите, предложени му от ПНС ОИОСПТТТ във връзка с реорганизацията на тази институция. Затова Ийон Тихи реши да направи с помощта на МММ ПНС ОИОСПТТТ[3] инвентаризация на паметта си. Тъй като ревизията обхвана и тези отдели от СИТ, които неофициално се наричат „Спомените на Ийон Тихи“, ПНУ ОИОСПТТТ се изправи пред алтернативата или да спре издаването на настоящото издание на СИТ до завършване на ревизията, или да издаде „Звездните дневници“ без „Спомените“.

Нарастващият дефицит на СИТ, тоест нетърпящата отлагане необходимост да бъде задоволена космическата нужда от четене на съчиненията на Тихи, ни накара да вземем нелесното решение за издаване на съкратени СИТ, които незабавно ще бъдат последвани от пропуснатите в тях „Спомени“ само щом Ийон Тихи извърши ревизията.

За ПНС ОИОСПТТТ

проф. А. С. Тарантога

 

П.П. В настоящото издание не бяха включени също „Дванадесетото“ и „Двадесет и четвъртото пътешествие“ на Ийон Тихи, защото готовият за печат текст беше унищожен от никелово-манганов метеорит от рояка на Леонидите по време на предвидената за закуска почивка, за който акт на сила свише се извиняваме на читателите на СТ.

Бележки

[1] Президиум на научния съвет на Обединените институти по описателна, сравнителна и прогностична тихология, тихография и тихономика.

[2] Съчиненията на Ийон Тихи.

[3] Математически моделиращи машини на ПНС ОИОСПТТТ.


Издание:

Станислав Лем. Звездни дневници

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1984

Библиотека „Галактика“, №57

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Преведе от полски: Лина Василева

Рецензент: Огнян Сапарев

Редактор: Магдалена Атанасова

Редактор на издателството: Ася Къдрева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Анна Иванова

Полска, I издание

Подписана за печат на 5.XI.1984 г. Излязла от печат месец ноември 1984 г.

Печ. коли 19,50. Изд. коли 12,63. УИК 12,48. Формат 32/70×100 Изд. №1798. Цена: 2,00

Страници: 312. ЕКП 95364 5627–59–84

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч 884–4

© Лина Василева, преводач, 1984

Агоп Мелконян, предговор, 1984

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1984

c/o Jusautor, Sofia

 

Stanisław Lem. Dzienniki gwiazdowe

„Czytelnik“, Warsawa, 1976