Не ще ли вече нивга видим величието на Франция възродено? Или ще остане то все тъй презряно и низвергнато навеки?

Мишел дьо Л’Опитал


Издание:

Робер Мерл. Величието на Франция

 

Превод: Максим Благоев

Предговор: Красимир Мирчев

Редактор: Надежда Мирянова

Рецензент: Теодор Михайлов

Художник: Бисер Дамянов

Художествен редактор: Мария Табакова

Технически редактор: Румяна Браянова

Коректор: Цанка Попова

Издателство на Отечествения фронт