Според американската критика Робърт Шекли е ненадминатият майстор на късия разказ. От 1952 год. до днес той вълнува многобройните си читатели с невероятните увлекателни, остроумни и забавни истории, които съчинява. Характерно за него е това, че той не поучава и не развлича, а просто размишлява заедно с читателя за живота. Предлаганият сборник е съставен от разкази, писани изключително през ранния период от творчеството на Шекли.

5,6 Травмираният
The Impacted Man,

5,3 Недокоснат от човешки ръце
Untouched by Human Hands [= One Man’s Poison],

5,9 Седмата жертва
Seventh Victim,

5,1 Клопка за хора
The People Trap,

5,5 Жертвата от космоса
The Victim from Space,

5,8 Мирисът на мисълта
The Odour of Thought,

5,5 Доказателството
Proof of the Pudding,

4,9 Нощен страх
Fear in the Night,

5,2 Защита
Protection,


Издание:

Робърт Шекли

Недокоснат от човешки ръце

Американска, I издание

 

Съставител: Емил Зидаров

Рецензент: Каталина Събева

Преводач: Виолета Чушкова

Редактор: Гергана Калчева-Донева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактори: Пламен Антонов, Асен Младенов

Коректор: Жулиета Койчева

 

Дадена за набор на 27.VIII.1983 г.

Подписана за печат на 30.Х.1983 г.

Излязла от печат месец ноември 1983 г.

Формат 32/70х 100 Изд. № 1694. Цена 2 лв.

Печ. коли 20 Изд. коли 12,98 УИК 12,72 08

 

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“