Английският кораб, с който разорения от хазарта лорд Марстън и прекрасната му съпруга Серена пътуват към Свети Августин, е пленен от испанците. На борда му се качва капитан Рафаел Агилера — гъвкав, елегантен и безмилостен като толедска рапира. Очите му пронизват Серена, но вместо страх, някъде отдалече, носен от вълните, до нея долита звън на китара. И заедно със старинната испанска мелодия в душата й нахлува чувството, че тя отдавна познава мъжествения корсар.

Рафаел освобождава кораба и пленниците си, за да срещне Серена отново след четири години. И да изпълни повелята на Съдбата…

4,4 Орелът и розата
The Eagle and the Rose,


Издание:

Даян Робинсън. Орелът и розата

Американска. Първо издание

ИК „Бард“ ООД, София, 1994

Редактор: Камелия Вълова

Коректор: Марийка Тодорова