В атеистичната литература книгите, които убедително и същевременно бляскаво и остроумно опровергават безсмислиците на Библията — основната „свещена“ книга на юдеите и християните, не са много. Една от тези бляскави и увлекателни книги е „Забавна библия“, написана от известния френски журналист атеист Лео Таксил. С непресъхващ хумор той разглежда последователно безсмислиците и противоречията на Библията. Друго достойнство на книгата е, че авторът подробно анализира библейските легенди. В книгата на Лео Таксил пропагандистът, който води атеистична пропаганда, ще намери богат материал. Руският превод на „Забавна библия“ е запазил живото и образно изложение, което характеризира френския оригинал. Книгата е илюстрирана с голям брой сатирични рисунки.

На български език книгата се превежда за първи път от последното руско издание.


Издание:

Лео Таксил. Забавна Библия

Превел от руски език: Любомир Павлов

Редактор: Константин Колев

Художествен редактор: Тотю Данов

Технически редактор: Стефан Христов

Коректор: Блага Филипова

Корица: Александър Хачатурян

Дадена в произв. на 17.XII.1963 г. Подп. за печат на 25. II. 1964 г.

Формат 84×108/32 Печ. коли 31 Изд. коли 23,75. Авт. коли 44.00

Тираж 7,300. Изд. №3422. Лит. група II.

Издателство на Българската комунистическа партия — София, 1964 г.

Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“