Една нова преработка на легендата за доктор Фаустус? Не, в своя вдълбочен труд Томас Ман използува това средновековно предание само за да ни обрисува творческия път на един съвременен гениален артист, станал за автора „образец, по който се изгражда всяка съдба“. В напрегнат вътрешен монолог писателят ни представя своя изключително интелектуален герой, който поради душевно предразположение — подсилено и от някои обстоятелства в живота — „продава душата си на дявола“. Трагедията на тази душа, обхваната от мъртвящ студ, проблемата на студения и може би тъкмо поради това необикновено творчески интелект, импулсиран от специфично заболяване, е центърът, около който бавно се плете почти лишената от събития фабула на този психологичен роман. Именно като човек приел, предпочел, предопределен дори за този душевен студ, героят на Томас Ман — композиторът Адриан Леверкюн — е доктор Фаустус на нашето време.

Описвайки неговата „съдба“, авторът пресъздава в няколко плана и съдбините на Германия от началото почти на века до драматичния завършек на Втората световна война.


Информация

Издание:

Томас Ман. Доктор Фаустус

Издателство „Народна култура“, София, 1967

Редактор: Жана Николова Гълъбова

Коректор: Евдокия Попова, Лиляна Малякова

История

  1. — Добавяне

Библиоман