През 1990 година се навършват сто години от рождението на АГАТА КРИСТИ. Родена на 15 септември 1890 година в град Торки на залива Торбей (така наречената Английска ривиера), Агата Кристи става световноизвестна с десетките си криминални романи. Нейният Еркюл Поаро се появява за пръв път през 1920 г. и вече близо седем десетилетия развлича многомилионната си публика с неизчерпаемата си находчивост. В памет на една от най-четените авторки в света сънародниците й учредяват от 1989 г. ежегоден фестивал „Агата Кристи“ в Торбей през месец май. На фестивала ще бъдат представяни пиеси, филми, телевизионни и видеоверсии на произведения на Агата Кристи, както и творби на други известни автори и режисьори, които работят в криминалния жанр.

Този том на библиотека „Лъч“ — Избрано на издателство „Народна младеж“, включва романа „Пет малки прасенца“ (издаден в Англия през 1942 г. и още същата година в САЩ под заглавието „Убийство в ретроспекция“) в превод на талантливата преводачка Вилиана Данова и романа „Азбучните убийства“ (второ издание) във великолепния превод на Радка Лафчиева и Жечка Георгиева.

5,4 Пет малки прасенца
Five Little Pigs [=Murder in Retrospect],


Издание:

Библиотека „Лъч“ — избрано

Агата Кристи

Пет малки прасенца

Роман. Първо издание

Превела от английски: Вилиана Данова

Азбучните убийства

Роман. Второ издание

Превели от английски: Радка Лафчиева и Жечка Георгиева

Редактор: Анна Сталева

Художествено оформление: Иван Марков

Рисунка на корица: Фико Фиков

Художесвен редактор: Момчил Колчев

Технически редактор: Гинка Григорова

Коректор: Нора Димитрова

Английска. Първо и второ издание. ЛГ VI. Тематичен № 23/95366/5557–109–89.

Дадена за набор ноември 1988 година. Подписана за печат м. март 1989 година.

Излязла от печат м. април 1989 година. Поръчка №141. Формат 1/16 60/80.

Печатни коли 18,5. Издателски коли 18,5. УИК 22,36. Цена 3,29 лева.

„Народна младеж“ издателство на ЦК на ДКМС

ДП „Георги Димитров“ — София

 

c/o Jusautor, Sofia. Ч820

 

© Agatha Christie

Five Little Pigs. Fontana/Collins, 1942

The A.B.C. Murders. Collins, 1936