В памет на Вера Калчева, моята непрежалима майка.

5 Луда вода

 

5 Вътрешна светлина

Издание:

Христо Калчев. При самозащита

ИК „Световит“, 2005

Редактор: Славея Иванова

Коректор: Славея Иванова