Какво можеш да направиш, когато някой анонимен меценат редовно ти осигурява солидна месечна издръжка?

А ако разбереш, че за това е трябвало да платиш твърде горчива цена — част от паметта си?

Тогава нещата стават различни. Особено след като откриеш, че притежаваш невероятната способност да влизаш в телепатична връзка с паметта на всеки компютър. И че си бил участник в екипа за нечисти операции на една всемогъща фирма.

Но за да търсиш своето минало, трябва да се изправиш срещу бившите си колеги — хора, които могат да те смажат с парапсихологичните си способности.

И все пак героят на Зелазни и Саберхаген няма друг избор, освен да влезе в борба с дебнещата отвсякъде смърт.


Издание:

Роджър Зелазни, Фред Себерхаген. Намотки

Редактори: Вихра Манова, Любомир Николов

Коректор: Вера Алексиева

Изателство „Мега“, 1996

Печат: Полиграфически комбинат „Д. Благоев“, София