Айзък Азимов
Гравитационната гибел на вселената

(Колапсиращата вселена или историята на черните дупки)

Книгата на световноизвестния писател фантаст и автор на многобройни научнопопулярни произведения Айзък Азимов представлява достъпно и крайно увлекателно въведение в чудния свят на съвременната астрофизика и на различни теории за черните дупки. „Гравитационната гибел“ е ориентирана към учениците от горните класове, но представлява интерес и за всеки, който би искал да узнае нещо повече за света, който ни заобикаля.


Издание:

Айзък Азимов. Гравитационната гибел на вселената

Преводач: Радка Динекова

Рецензент: Валери Голев

Рецензенти на превода: Надка Стоянова, Красимира Абаджиева

Редактор: Валери Голев

Художник на корицата: Владимир Минчев

Художник-редактор: Димитър Петков

Технически редактор: Йорданка Иванова

Коректор: Славка Кръстева

Код: 01\9532421331\2332-2-90

Американска. Издание I.

Формат 70X90/32 Печ. коли 18,00 Изд. коли 10,51 УИК 12,19

Държавно издателство „Народна просвета“ — София, 1990 г.

Държавна фирма „Полипринт“ — Враца