Престъплението като материал за изследване представлява нещо много повече от материал за сензация, призвана да подразни нервите ни. Дълбокото разкриване на същността и подбудите на едно престъпление нерядко е ключ за проникване до скритите недъзи на буржоазното общество. Изследването на престъпния акт понякога е от такова значение за опознаване на социалната механика, както общата патология за разбиране функциите на организма.

Възможно ли е да се извърши убийство в заключена отвсякъде стая? На този въпрос отговаря Гидиън Фел, специалист по разрешаване на подобни загадки. Първоначално той взима присърце тревогите на двама влюбени, но впоследствие пред него се разкриват обстоятелствата около една драма, която разтърсва живота на много хора.

С присъщото си умение Джон Диксън Кар ни превежда през лабиринтите на логиката, изминати от героите в романа „Докато смъртта ни раздели“.


Издание:

Джон Диксън Кар. Докато смъртта ни раздели

Издателство „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1986. Основано през 1855 година

Под общата редакция на Богомил Райнов

Редактор: София Василева

Художник: Веселин Павлов

Художник-редактор: Веселин Христов

Технически редактор: Ирина Йовчева

Коректори: Донка Симеонова, Жанета Желязкова

Американска, I издание ЕКП 07/9536622411/5637–338–86

Издателски №2534. Формат 70×100/32

Печатни коли 17,00. Издателски коли 11,01

Условно издателски коли 10,69

Дадена за набор на 22. IX. 1986 г. Излязла от печат на 30. XII. 1986 г.

Издателство „Христо Г. Данов“ — Пловдив

Печатница „Димитър Благоев“ — Пловдив

Цена 1,60 лв.

 

John Dickson Carr. Till Death Do Us Part

A Bantam Book published by arrangement with Harper & Row, Publishers

Copyright, 1944, by John Dickson Carr

© Борис В. Велчев и Здравко Йорданов, преводачи, 1986

с/o Jusautor, Sofia Ч–820