Войната и мирът, атомната смърт и борбата за разоръжаване, истината на живота и човешките съмнения — ето основните въпроси, върху които е изградена интересната повест на Вадим Собко „Десет дни щастие“.

Някъде в Западна Германия, скрити от човешкото око, се намират тайнствените лаборатории на проф. Елза Таубе, където се извършват варварски „опити“ върху отвлечени съветски хора, пленници от последната световна война: целта е да се превърнат те в слепи изпълнители на престъпни заповеди, като се лишат от памет. Сред тези отвлечени съветски хора е и украинецът Максим Шайтан, някогашен известен строител. И ето — за да проверят резултатите от своите „опити“, човеконенавистниците изпращат Максим Шайтан в Украйна, сред най-скъпите му приятели и другари, при жена му, при дъщеря му. Вадим Собко рисува майсторски сложната и напрегната драма на своя герой и на близките му, като разкрива самопожертвувателността на съветските хора в името на човешкото щастие.

Съдържание

Десет дни щастие 4,8

Десять днев щастя,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Вадим Собко. Десет дни щастие

Повест

 

Под редакцията на: Христо Траянов, Васил Каратеодоров, Богдан Глогински

Преведе от украински: Петко Атанасов

Художник: Евгении Босяцки

Худож.редактор: Енчо Минков

Техн.редактор: В. Карналов

Коректор: Ася Пенчева

 

Дадена за набор на 4 VII 1966 г.

Формат 1/24 от 59/84. Печатни коли 17.

Тематичен № 373. Издателски коли 9.47.

Тираж 25 120 екземпляра. ЛГ VI-1966 г.

Издателска поръчка № 98 (2253). Цена 0,81 лв.

Излязла от печат на 20 XI 1966 г.

Печатница „Профиздат“ — София Пор. № 1603

 

Вадим Собко. Десять днев щастя

повесть

Радянський письменник

Киев — 1965

История

  1. — Добавяне

Библиоман