Издание:

„Върколак“ — невероятни истории, брой 2 от 1997 г.

Издателски екип: Агоп Мелконян, Олег Чернев, Петър Кърджилов

Илюстрации: Любомир Славков, Петър Станимиров

Предпечат: Виктор Мелконян

Издателска къща „Ерато“ и „Оларт“

Печат „Амадеус’С Ко“ ООД, цена 990 лв.