Висококачествени фалшиви долари заливат българското черноморие. Гравьор на такова равнище не се е появявал от времето на легендарния Тодор Кривналиев, подправял щатската валута още преди Втората световна война. Заподозрени са всички участници в една българо-американска филмова копродукция, която се снима край Варна. Никой от кинаджиите обаче няма нито познанията, нито таланта, които се изискват за произвеждането на такова автентично менте.

Развръзката, по рецептата на жанра, е неочаквана…


Издание:

Хаим Оливер. Фалшификаторът от Черния кос

Библиотека „Лъч“, Разузнавачески и приключенски романи и повести, №69

Роман

Редактор: Нина Андонова

Художник: Роберто Андреев

Художествен редактор: Стойчо Желев

Технически редактор: Елена Млечевска

Коректор: Мария Стоянова

Второ издание. Тематичен №9536222411/5605–138–84

Дадена за набор на 22.IX.1983 година.

Подписана за печат на 26.XII.1983 година.

Излязла от печат на 28.I.1984 година.

Поръчка №114. Формат 84×108/32. Тираж 30 000 броя.

Печатни коли 19,50. Издателски коли 16,38 Усл. изд. коли 14,58.

Цена 1,54 лв.

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

ДП „Димитър Благоев“, София, 1984