Книгата разказва за приключенията на двама българи, които предприемат околосветско пътешествие и след самолетна катастрофа попадат на непозната и неизследвана земя — „в южното полукълбо, на запад от Гринуичкия меридиан“. В гротескно-фантастична форма авторът ни въвежда в един свят, в чиято обществена уредба, нрави и обичаи не е трудно да различим обратната страна на съвременната западна технокрация. Затова писателят не случайно използва реквизит, характерен за политическите и социални диктатури в империалистическия свят. Така книгата се превръща в политически памфлет с точен адрес.


Информация

Издание:

Емил Манов. Пътуване в Уибробия

Научнофантастичен роман. Второ издание

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1981

Библиотека „Галактика“, №22

Редактор: Гергана Калчева-Донева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Жулиета Койчева

Българска, II издание

Дадена за печат на 6.IX.1980 г. Подписана за печат на 4.II.1981 г.

Излязла от печат на 26.II.1981 г. Формат 32/70×100 Изд. №1409

Печ. коли 20,00. Изд. коли 12,95. УИК 14.32. Цена 2,00 лв.

Тираж 60 200 ЕКП 95362/21431/5605–14–81

08 Книгоиздателство „Г. Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Б–31

© Емил Манов, 1975

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1981.

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1981.

c/o Jusautor, Sofia

История

  1. — Добавяне
  2. — Добавен предговор; поправени анотация и информационна част

Библиоман