В този том са събрани тридесет и три разказа от така наречените „северни“ разкази на големия американски писател. Всички те представят човека, дръзнал да влезе в схватка със суровата и жестока северна природа, представят съкровената човешка същност, която се разголва при изключителни условия.

Една голяма част от разказите авторът е посветил и на сложните взаимоотношения между белия човек, представител на по-развитата цивилизация, носител на високи добродетели или низки страсти, и местното индианско население, удивляващо ни със своята житейска мъдрост и първична наивност.

5 Бялото мълчание
The White Silence,

5,6 Жажда за живот
Love of Life,

4,8 За здравето на пътника
To the Man on the Trail,

5,8 Мъдростта на пъртината
The Wisdom of the Trail,

5,8 Да накладеш огън
To Build a Fire,

5,8 Северна одисея
An Odyssey of the North,

5,4 Синът на вълка
The Son of the Wolf,

5 Съюзът на старците
The League of the Old Men,

5,5 Богът на неговите деди
The God of His Fathers,

5,3 Обичаят на белия
The White Man’s Way,

5,3 Преданието за Киш
The Story of Keesh,

5 Болестта на самотния вожд
The Sickness of Lone Chief,

5,4 Законът на живота
The Law of Life,

5,4 Жената на един крал
The Wife of a King,

5,7 Историята на Джийс Ък
The Story of Jees Uck,

5,7 Краят на историята
The End of the Story,

4,9 В далечна страна
In a Far Country,

5,4 Белязаният
That Spot,

5,3 Златният пролом
All Gold Canyon,

5,3 Доверие
Trust,

5,3 Човекът с белега
The Man with the Gash,

5 Големият въпрос
The Question of the Maximum,

5 Правото на свещеника
The Priestly Prerogative,


Издание:

Джек Лондон. Том четвърти. Разкази и новели

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1987

Съставител: Христо Стефанов

Преводачи: Анелия Бошнакова, Борис Дамянов, Желяз Янков, Иво Николов, Сидер Флорин

Редактор: Гергана Калчева-Донева

Художник: Иван Кенаров

Технически редактор: Добринка Маринкова, Светла Карагеоргиева

Коректори: Елена Върбанова, Тошка Начева

Американска, първо издание

Дадена за набор на 6. III. 1987 г. Подписана за печат на 27. V. 1987 г.

Излязла от печат м. юни 1987 г. Изд. №2067 Формат 84X108/32

Печ. коли 33 Изд. коли 27,72 УИК 28,95 Цена 3,95 лв.

ЕКП 9537672611; 5557–203–87

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

ДП „Стоян Добрев-Странджата“ — Варна. Пор. №116

Печат на обложката ДП „Офсетграфик“ — София

 

Ч 820/73/32

Jack London. Selected Short Stories

Lost Face. Mills & Boon, Limited London, W.

The Faith of Men and other Stories

© 1904, The Macmillan Company, New York

The God of his Fathers

© 1901, McClure, Phillips & Co.

Children of the frost

© 1902 by the Macmillan Company

The Night-Born

© 1913 by the Century Co.

© Христо Стефанов, съставител, 1986

© Анелия Бошнакова, Борис Дамянов, Желяз Янков, Иво Николов, Сидер Флорин, преводачи, 1987

с/о Jusautor, Sofia