Английската писателка Шарлот Бронте (1816–1855) е добре позната на българските читатели с романите си „Джейн Еър“ и „Вийет“. Централна тема в романа й „Шърли“, публикуван през 1849 г., е стремежът на английската жена да бъде пълноправен и пълноценен член на обществото, неутолимият й копнеж към хармония и красота в човешките отношения, към социална и нравствена свобода. Наполеоновите войни и първите стихийни въстания на английските работници през четиридесетте години на миналия век служат като мащабен фон, върху който Шарлот Бронте рисува образа на красивата, горда и свободолюбива Шърли, която желае сама да избере своята съдба и човека, комуто ще повери ключа, към непокорното си, но изпълнено с нежност сърце. Общественозначимото и личното се преплитат в романа, за да изградят сложните измерения на многоликия живот, в който човешката любов е спътница на всичко красиво и добро.


Издание:

Шарлот Бронте. Шърли

„Народна култура“, София, 1985

Английска, Първо издание

Литературна група — ХЛ. 04 95366/79611/5557–183–85

Редактор: Невяна Николова

Художник: Гриша Господинов

Художник-редактор: Николай Пекарев

Технически редактор: Светла Зашева

Коректори: Здравка Славянова, Стефка Добрева

Дадена за набор: юли 1985 г. Подписана за печат: ноември 1985

Излязла от печат: декември 1985 г. Формат 84×108/32

Печатни коли 43,50. Издателски коли 36,54. УИК 38,53. Цена 5,02 лв.

ДИ „Народна култура“ — София, ул. „Гаврил Генов“ 4

ДП „Димитър Благоев“ — София, ул. „Николай Ракитин“ 2

 

Charlotte Bronte. Shirley

Foreign Languages Publishing House

Moscow, 1956

Превод: © Васил Антонов

Предговор: © Миглена Николчина

Художник: © Гриша Господинов