Пенка Чолчева

Име, останало твърдо в историята на журналистиката за дома и бита на българката. Малко са семействата, в които да не е попаднала от нея готварска книга, книга с практически съвети, или брой от „Вестник на жената“. От 1921 до 1944 г. Чолчева е член на редакционния комитет на „Вестник на жената“ и сътрудник в рубриките кулинария, домакински съвети, възпитание на децата и др. След 9.IX.1944 г. поддържа същите рубрики в сп. „Жената днес“, а по-късно е член на художествения съвет на сп. „Лада“.

Чолчева е автор и съавтор на поредица готварски книги, издавани от изд. „Техника“, „Земиздат“, „Наука и изкуство“, сп. „Лада“. Някои от тях претърпяха по няколко издания у нас, Съветския съюз, Чехословакия и др.

Рецептите от книгите на Чолчева са ценни — със своята практичност, лекота на приготвянето на ястията, съобразени с вкусовите изисквания на българина и Възможностите, които предлага нашият пазар.

Читателите на тази поредна книга от П. Чолчева ще се уверят в това!

Сп. „Стил“

Издание:

Пенка Чолчева. 601 изпитани готварски рецепти

Съставител: Ани Чолчева

Издадена от списание „Стил“, София, 1991.