6 Светът е глупав, той е сляп…
Die Welt ist dumm, die Welt ist blind,


Издание:

Хайнрих Хайне. Избрани стихотворения

Издателство „Хемус“, 1947 г.

Художник на корицата: Борис Ангелушев