Опалена от лъчите на огромно изкуствено слънце, обстрелвана със специални биостимулатори, мъртвата Земя се пробужда. Еволюцията, предизвикана от човечеството, е многократно по-бурна от естествената. Легенди и действителност се преплитат, митовете оживяват, а праджунглата, проектирана в бъдещето, е далеч по-страшна от истинската. И сред този изначален хаос се ражда една любов — също толкова невероятна, колкото и фантастичния декор — любов безсетивна, израз на „третото“ състояние на материята, в което човек съществува вечно, лишен от сетива, усещания, лишен от… кожа. Като съчетава умело научнофантастичния сюжет и увлекателната интрига с една митологична образност, известният полски писател фантаст Адам Холанек (1922 г.) подлага на философско-психологически анализ човешките взаимоотношения, съкровената същност на човека.


Информация

Издание:

Адам Холанек. В клопката

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1987

Библиотека „Галактика“, №86

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Преведе от полски: Лина Василева

Рецензент: Елка Константинова

Редактор: Светлана Тодорова

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректори: Янка Енчева, Паунка Камбурова

Полска I издание

Дадена за набор на 28.IV.1987 г. Подписана за печат на 15.VII.1987 г.

Излязла от печат месец юли 1987 г. Формат 70/100/32 Изд. №2077

Цена 1,00 лв. Печ. коли 11. Изд. коли 7,12. УИК 7,48

Страници: 176. ЕКП 95364253315627–58–87

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София

Ч 808.4–31

© Лина Василева, предговор, преводач, 1987

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1987

c/o Jusautor, Sofia

 

© Adam Hollanek, Warszawa, 1983

Kochać bez skóry

Krajowa Agencia Wydawnicza

RSW „PRASA-KSIĄŻKA-RUCH“, WARSZAWA, 1983

История

  1. — Добавяне
  2. — Добавени анотация и предговор; поправена информационна част.

Библиоман