Близо 150 години Зимните колонизатори владееха Тийумат и нейните богатства. Но скоро ще се затвори вратата към галактическата Хегемония и планетата Тийумат ще бъде изолирана, за да започне 150-годишното господство на Летните диваци. Освен ако… Еъриенрод, неостаряващата Снежна кралица не извърши геноцидно престъпление и не промени бъдещето…


Издание:

Джоан Д. Виндж. Снежната кралица

ИК „Бард“, София 1993

Редактор: Балчо Балчев

Коректор: Емилия Николова

Художествено оформление на корица: „Megachrom“, Петър Христов