След петнайсет години пауза Мики Спилейн написва един-единствен последен роман, който е връх в неговото творчество.

Тази книга вие държите в момента в ръцете си.

5 Убиецът
The Killing Man,


Издание:

Мики Спилейн. Убиецът

Американска. Първо издание

Издателство „Делакорт“, София

Художник: Росица Крамен

Редактор: Вихра Манова

ISBN 954–8415–08–9