Вулкан бе планета фабрика, стара от векове, където властваше Компанията, отвратителна като греха и безчувствена като смъртта.

На Вулкан живееха само два типа местни — благодушни и костеливи… Стен беше от вторите.

5,1 Стен
Sten,


Издание:

ИК „Бард“, 2002

ISBN 954-585-305-0

Поредица: „Избрана световна фантастика“ №90

Редактор: Иван Тотоманов

Художествено оформление на корица: Петър Христов, „Megachrom“