Вече близо две десетилетия големият колумбийски писател Габриел Гарсия Маркес (роден в 1928 г.) държи будно нашето внимание. Във всяка среща с неговото творчество той не престава да ни изненадва с неизчерпаемото си въображение, с удивителното си умение да разказва. „Любов по време на холера“, последният му засега роман, е посветен на „вечните“ теми — любовта, старостта, смъртта.

Това е разказ за една почти невъзможна любов в края на миналия и началото на нашия век, в една въображаема и реална Колумбия, опустошавана от холерата и гражданските войни, изпълнена с цветя, птици, блянове и разочарования.

Романът е химн за любовта, всевечна и непобедима, надживяла ерозията на времето и промените във възрастта, защото, както казва Маркес, „животът е по-безкраен от смъртта“.


Издание:

Габриел Гарсия Маркес. Любов по време на холера

ДИ „Народна култура“, София, 1987

Рецензент: Виолета Миланова Колумбийска

Редактор: Мариана Китипова

Художник: Филип Малеев

Художник-редактор: Николай Пекарев

Библиотечно оформление: Филип Малеев

Технически редактор: Красимир Градев

Коректори: Ана Тодорова, Лиляна Малякова