Годината е 2474. Моро е вече на 55 и е губернатор на Авентини. Но в Съвета на световете на кобрите настъпват брожения. Фамилията Моро е на власт твърде дълго. Заслугите на Коруин и на легендарния му баща Джон Моро — първата кобра — започват да бледнеят. Идват тревожни времена…

Издание:

ИК „Бард“, 1999

ISBN: 954-585-061-2

Поредица „Избрана световна фантастика“ №69