Издание:

Александър Дюма. Ема Лайона (в две части)

„СВЕД“, Пловдив, 1992–1993

 

Корица „СВЕД“

Превод „СВЕД“

Редактор: Наско Петров

Коректор: Донка Григорова

Предпечатна подготовка: „СВЕД“