Остра сатира на еснафското благополучие, авторска присъда на героя-разказвач над консуматора, гротескно разобличаване на онези, които се грижат за материалния стандарт, забравяйки за духовния. Чрез невидимите колонизатори от Марс авторите продължават линията на класическото произведение на Хърбърт Уелз „Войната на световете“, за да влязат в лоялен спор с него от съвременни марксически позиции. Дали ужасната психика на „здравомислещия“ герой всъщност не е по-страшна от марсианците.


Информация

Издание:

Аркадий Стругацки, Борис Стругацки

Второто нашествие на марсианците

(Записки на един здравомислещ)

Фантастична повест

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1979

Преведе от руски: Агоп Мелконян

Рецензенти: Любен Дилов, Огнян Сапарев

Редактор: Сребрина Талева

Редактор на издателството: Милан Асадуров

Оформление: Богдан Мавродиев, Жеко Алексиев

Илюстрация на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Жулиета Койчева

Съветска — руска, I издание

Дадена за печат на 28.VIII.1979. Подписана за печат 6.XI.1979

Излязла от печат 28.XI.1979. Формат 32/70×100. Изд. №1279

Печ. коли 7,00 Изд. коли 4,53 Цена 1.00 лв. Страници: 112

Книгоиздателство „Г. Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

 

© Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Стажеры. Второе нашествие марсиан.

Москва, Молодая гвардия, 1968.

С — 32

История

  1. — Добавяне

Библиоман