Набиране (по първото издание — София, 1904 година): Васил Карлуков

Източник: Книги за Македония (през Словото)