Жул Верн е един от най-известните и най-обичани писатели на научно фантастични приключенски романи. Той е създал и много произведения, в които развълнувано и с участие описва борбите за освобождение на различни народи.

„Архипелагът в пламъци“ ще запознае младите читатели с героичните борби на гръцкия народ за освобождение от турско иго.

1827 година. Гърция е разкъсвана от борби и пожари.

Динамично се разгръща действието. Морски битки, продажба на пленници в робство, смели честни хора и обогатяващи се подлеци се срещат в заляната в кръв и пламъци Гърция.

Сред препятствията и трудностите разцъфва красивата любов между френския офицер Анри д’Албаре и Хаджина Елизундо, които остават да живеят в освободена Гърция.


Издание:

Жул Верн. Архипелагът в пламъци

Роман

ДИ „Народна култура“, София, 1973

Рецензент: Пенка Пройкова

Френска. Първо издание

Литературна група IV. Тематичен номер 3647

Превел от френски: Георги Куфов

Редактор: Пенка Пройкова

Художник: Людмил Чехларов

Художник-редактор: Васил Йончев

Техн. редактор: Александър Димитров

Коректор: Евдокия Попова

Дадена за набор на 24.X.1972 г. Подписана за печат през февруари 1973 г.

Излязла от печат през март 1973 г. Формат 84×108/32.

Печатни коли 12,25. Издателски коли 9,31. Цена 0,74 лв.

ДИ „Народна култура“ — София, ул. Гр. Игнатиев 2-а

ДП „Стоян Добрев — Странджата“, Варна, Хр. Ботев 6

R 840–3

 

Jules Verne. L’Archipel en feu

Hachette, Paris, 1970

Traduit du français par: Georges Koufow

Rédacteur — Penka Proikova

Narodna kultura, Sofla, 1973