Издание:

БРАТЯ МОРМАРЕВИ

ВОЙНАТА НА ТАРАЛЕЖИТЕ

Роман

Първо издание

Редактор БОЖАНКА КОНСТАНТИНОВА

Художник ГЕНЧО ДЕНЧЕВ

Художествен редактор СВЕТЛАНА ЙОСИФОВА

Технически редактор ПЕТЪР СТЕФАНОВ

Коректор МИНА ДОНЧЕВА

95373 индекс 11 95373/6056-2-79

Националност българска.

 

Държавно издателство „Отечество“ — бул. „Георги Трайков“ 2а

ДП „Димитър Благоев“, Пловдив

София, 1979